Symposium ‘Wondbehandeling à la carte’

19 februari 2016

Symposium ‘Wondbehandeling à la carte’
preventief, curatief en palliatief

Foto_kop.jpg

Op dinsdag 8 maart 2016 organiseert het Kenniscentrum Wondbehandeling uit Venray het landelijke symposium ‘Wondbehandeling à la carte: preventief, curatief en palliatief’.
De inschrijving voor dit symposium is nu geopend.

Het symposium staat geheel in het teken van professionele wondbehandeling. Tijdens het middagprogramma zijn er drie workshoprondes met een keuze uit 12 workshops. Dit programma is gericht op verzorgenden en verpleegkundigen die in hun werk te maken hebben met complexe wondzorg in de meest brede zin van het woord. Het programma van de workshops is te vinden op de website www.evenementenhal.nl/symposium-wondbehandeling Accreditatie V&VN is aangevraagd. Er wordt een separaat avondprogramma georganiseerd.

Doelgroep: (huis)artsen, specialisten ouderengeneeskunde en andere medische specialisaties. Ook wondconsulenten en verpleegkundig specialisten kunnen hierbij aansluiten. De Zorggroep biedt op 8 maart 2016 een symposium waarbij volop gelegenheid is tot inspiratie en kennis opdoen, ervaringen delen en het stellen van vragen.

De inschrijving is geopend. Vol is vol!

Foto_Armand_Rondas.jpg

Het symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de promotie van Armand Rondas, specialist ouderengeneeskunde, op 22 januari 2016.

Hij promoveert aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp: “Prevalence and assessment of (infected) chronic wounds”.

PROGRAMMA 8 MAART 2016
Middagprogramma
12.00 – 13.15 uur Inloop en ontvangst aanwezigen op de informatiemarkt
13.15 - 13.45 uur Plenaire bijeenkomst onder voorzitterschap van drs. Wouter van Soest, voorzitter Raad van Bestuur De Zorggroep
13.45 – 14.25 uur Eerste workshopronde
14.25 – 14.45 uur Pauze op de informatiemarkt
14.45 - 15.25 uur Tweede workshopronde
15.25 – 15.40 uur Wisseltijd
15.40 – 16.20 uur Derde workshopronde
16.20 – 16.30 uur Wisseltijd
16.30 - 17.00 uur Ludieke afsluiting in plenaire zaal met Rob Scheepers
Foto_Rob_Scheepers.jpg
17.00 uur Einde middagprogramma en vertrek aanwezigen Rob Scheepers
Datum, tijd, locatie, kosten
Datum: dinsdag 8 maart 2016
Tijd: 12.00 – 17.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray, De Voorde 30, 5807 EZ Venray
Kosten: € 75,00 per deelnemer.
Inschrijven
Inschrijven kan via de website www.evenementenhal.nl/symposium-wondbehandeling U maakt dan meteen een keuze uit de diverse workshops en ontvangt na betaling een e-ticket.

Avondprogramma
Het avondprogramma staat onder voorzitterschap van Professor Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit Maastricht.
17.30 – 18.30 uur Inloop en ontvangst aanwezigen met diner op de informatiemarkt
18.30 - 20.00 uur Plenaire presentaties door
• Drs. Armand Rondas, MD, elderly care physician, Msc in Wound Healing and Tissue Repair
• Prof. Dr. Richard White, Professor of Tissue Viability, University of Worcester
• Dr. Jacques Neyens, Ft, PhD
20.00 – 20.30 uur Pauze
20.30 – 21.15 uur Plenaire presentaties door
• Drs. Martin van Leen, MD, Elderly care physician
• Miss Jacqueline Vestjens, RN, postgraduaat in wondzorg
• Prof. Keith Cutting, MN, RGN, RMN, Dip N. (London), Cert.Ed. (FE), Visiting Professor, Buckinghamshire New University, United Kingdom.
21.15 - 22.15 uur Borrel en informeel samenzijn op het Venray-plein
Datum, tijd, locatie, kosten
Datum: dinsdag 8 maart 2016
Tijd: 17.30 – 22.15 uur
Locatie: Evenementenhal Venray, De Voorde 30, 5807 EZ Venray
Kosten: € 125,00 per deelnemer
Inschrijven
Inschrijven kan via de website www.evenementenhal.nl/symposium-wondbehandeling
Na betaling ontvangt u een e-ticket.
Indien u deelneemt aan beide bijeenkomsten gelieve 2x in te schrijven

WORKSHOPS 8 MAART 2016:
1. Palliatieve wondzorg
Het niet meer kunnen genezen van wonden leidt vaak tot een aanpassing van het wondbehandelplan. Het behandelplan wordt in die situatie meer bepaald door de ervaring en/of beleving van de patiënt. Palliatieve zorg vraagt een luisterend oor, flexibiliteit van de behandelaar en de nodige communicatie tussen betrokkenen. In deze workshop vertellen wij u alles.

2. Diabetische voet, een drukkend probleem!
Een toenemend probleem met een grote impact voor de patiënt die het treft. Vroeg signaleren en inzetten op multidisciplinair behandelen kan problemen in de toekomst voor de patiënt beperken. Tijdens deze workshops wordt er uitleg gegeven over deze complexe problematiek.

3. ''Wonden in het zelfbeeld.''
Hoe wonden door patiënten individueel worden ervaren. Hoe worden stemming en gedrag hierdoor bepaald. Na deze workshop is u dit helemaal duidelijk!

4. Zie jij wat ik zie?
De klinische beoordeling van een chronische wond is niet eenvoudig. De symptomen van een geïnfecteerde chronische wond zijn minder gemakkelijk te interpreteren dan deze van een acute wond. Na afloop van deze workshop bent u in staat om de symptomen van een geïnfecteerde chronische wond te kunnen herkennen.

5. Tijd voor TIME!
Het op een professionele wijze leren kijken, omschrijven/ rapporteren en registreren van een wond is géén eenvoudige opdracht.
Hoe kan ik mijn deskundigheid en zorgen professioneel toelichten aan een andere discipline? Registratie met behulp van TIME geeft handvatten en duidelijkheid. Na afloop van deze workshop bent u in staat om binnen de dagelijkse praktijk op een effectieve wijze met de TIME-registratie om te gaan.

6. Bloopers: Verkeerd ver3onden
De workshop laat de deelnemer meedenken aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, waardoor met basiskennis (of: met gezond verstand) goed resultaat kan worden behaald in de dagelijkse wondzorg.

7. Slimmer eten = sneller beter
Hoe gezondere voeding bijdraagt aan snellere wondgenezing.
Eten en drinken is zo gewoon maar ook zo heel bijzonder. Als er ongemakken optreden bij wonden zoals decubitus is aanpassing van gewoon eten een must. De diëtist is de coach voor een TOP advies bij decubitus.

8. "Ik voel nattigheid"
Incontinentieletsel of Incontinence Associated Dermatitis (IAD) is een veel voorkomend probleem. Iedereen in het werkveld wordt er wel eens mee geconfronteerd. Wat zijn de oorzaken, hoe kun je het voorkomen en wat kun je er tegen doen? U hoort er alles over tijdens deze workshop.

9. Met het oog op decubitus: voorzorg of zorg
In deze workshop wordt er gekeken naar de preventieve zorg in de praktijk. Het is een eye-opener om kritisch te kijken naar de dagelijkse geleverde zorg. De volgende vragen zijn speerpunt van deze workshop: Wat doen we goed? Waar liggen de knelpunten voor ons als hulpverlener? Wat kunnen we veranderen?

10. Compressie bij oedeem : van A-namnese tot Z-wachtelen
Wilt u de kwaliteit van zorg voor patiënten met veneus oedeem verbeteren? Kom dan naar deze workshop waarin de basis van theorie en praktijk van compressietherapie aan elkaar verbonden wordt! U krijgt dan antwoord op de volgende vragen: Wat is (veneus) oedeem? Bij welke signalen is verwijzing naar een medisch- of verpleegkundig specialist
noodzakelijk? Waarom is compressietherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling? Welke kenmerken van patiënten en producten moet men kennen om een juiste keuze in compressiehulpmiddel te maken? Hoe gebruik je zwachtels en/of medische kousen voor verminderen van veneus oedeem?

11. Zitten en liggen bij ouderen: hoe kunnen we ondersteunen wanneer dit topsport wordt?
We nemen u mee in de dagelijkse praktijk van ergotherapeuten, waarbij gezocht wordt naar een goede ondersteuning van het liggen en zitten. Hoe kun je met behulp van een goede lig- en zithouding decubitus voorkomen of tegengaan?

12. Drukmetingen bij diabetische voeten, meten is weten.
Door diverse onderzoeken en enkele jaren ervaring is duidelijk wat de relatie is tussen de plantaire druk en ulcera bij diabetespatiënten. In deze workshop laten we zien wat de mogelijkheden van drukmetingen zijn en komen de verschillende drukverdelende oplossingen aan bod.
Banner.jpg

Nieuwsbrief Ontvang updates en speciaal door u geselecteerde onderwerpen in uw inbox! Aanmelden