Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de website van Evenementenhal Holding en bedankt voor uw interesse in ons. Door het bezoek van deze website gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Evenementenhal Hardenberg en Evenementenhal Venray is een handelsnaam van Evenementenhal Holding. en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34300891.

Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan Evenementenhal Holding of haar licentiegevers. Evenementenhal Holding behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Evenementenhal Holding en haar licentiegevers.

Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website
Evenementenhal Holding doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Evenementenhal Holding is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.

Beperkte aansprakelijkheid voor de toegang tot deze website
Evenementenhal Holding kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Evenementenhal Holding heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Evenementenhal Holding is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites
Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Evenementenhal Holding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.

Nieuwsbrief Ontvang updates en speciaal door u geselecteerde onderwerpen in uw inbox! Aanmelden