Conferentie Visie 2030 van de AV-regio goed bezocht

27 juni 2011

zaterdag 25 juni 2011
GORINCHEM - De conferentie Visie 2030 vond onlangs plaats in Evenementenhal Gorinchem. Deze conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door de 8 gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV). Het doel van deze bijeenkomst was om in samenwerking met maatschappelijke organisaties en ondernemers te komen tot een breed gedragen visie op de toekomst van de regio. Maar liefst 200 genodigden waren naar Evenementenhal gekomen om mee te denken over de toekomst. Op 10 oktober aanstaande volgt een tweede bijeenkomst.

Na het openingswoord van de voorzitter van de AV-regio, burgemeester Piet IJssels, was het woord aan Piet Hoogendoorn, directeur van de Rabobank Alblasserwaard. Hij ging tijdens zijn presentatie in op het onderzoek dat de Rabobank heeft gedaan naar de ontwikkeling van sociale, economische en ecologische sterkten en zwakten van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zoals verwoord in het Triple P-rapport.
Daarna was het woord aan Frits Spangenberg van Motivaction. Aan de hand van het zogenaamde 'mentality-model' gaf hij aan welke veranderingen de komende jaren gaan plaatsvinden in de samenleving. Zo liet hij bijvoorbeeld zien dat de relatief grote groep van meer traditioneel en behoudend denkende mensen in de komende jaren kleiner zal worden en dat 'de nieuwe burgers' meer individualistisch en sterk gericht op beleving zijn.
De commissaris van de Koningin, Jan Franssen, startte zijn toespraak door complimenten te maken voor het initiatief om als regio gezamenlijk op te trekken. Hierin loopt de regio voorop binnen Zuid-Holland. Hij gaf aan dat bij de metropolen die in de komende jaren worden gevormd de stem van de regio eerder gehoord zal worden dan de stem van individuele gemeenten. Hij sprak ook de hoop uit dat deze aanpak een voorbeeld kan zijn voor andere regio's. Verder gaf de commissaris aan dat als de regio met een gezamenlijke visie komt de deuren van de provincie wijd open zullen staan.
De slotpresentatie werd verzorgd door Roy Grünewald. Hij riep de aanwezigen op om oude denkbeelden los te durven laten en creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen. Ooit werden mensen die wilden vliegen of opperden dat de wereld misschien wel rond was voor gek verklaard. En je ziet nu waar deze gedachten toe hebben geleid. Met deze boodschap gingen de aanwezigen naar de parallelsessies waar druk werd gediscussieerd over thema's als de wijziging van de bevolkingssamenstelling, de relatie stad-platteland, de veranderingen in de economische structuur, klimaatverandering, schaarste en individualisering.
Omdat de toekomstvisie alle inwoners uit de Alblasserwaard Vijfheerenlanden aangaat, krijgt iedereen die in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden woont, de mogelijkheid om mee te discussiëren en ideeën aan te leveren via social media zoals Twitter en Linked-in. Iedereen die wil meedenken of op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen, kan volger worden op www.twitter.com/visie2030 en/of zich aanmelden voor de Linked-in-groep Visie2030.

In de komende periode worden de uitkomsten verwerkt en tijdens de vervolgconferentie op 10 oktober wordt de volgende stap gezet in de visievorming in de vorm van scenario's. Meer informatie over de Visie 2030 en de presentatie die tijdens de conferentie zijn gehouden zijn te vinden op: www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl

Bron: DeStadGorinchem.nl

AVbijeenkomstSTADGO.jpg Klik om te vergroten

Nieuwsbrief Ontvang updates en speciaal door u geselecteerde onderwerpen in uw inbox! Aanmelden